Controlling on-line


Wspierając naszych Klientów w procesach decyzyjnych dostarczamy kompleksową usługę controllingu i analiz zarządczych realizowaną przez nasz zespół doświadczonych controllerów i analityków finansowych.

 

Wdrażamy modele i systemy controllingowe, cyklicznie sporządzamy analizy i raporty, wspieramy procesy budżetowania i kontroli wykonania budżetów.

 

Każdorazowo usługa outsourcingu w zakresie controllingu dostosowywana jest do specyfiki i wymagań naszego Klienta, w taki sposób aby na bieżąco dostarczać najbardziej użytecznych informacji.

 

Raporty i analizy controllingowe udostępniane sa naszym Klientom poprzez szyfrowane połączenia internetowe w trybie on-line (dostępne 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu).

 


Przykładowe raporty controllingowe naszych Klientów:

 

Rachunek zysków i strat

 

W układzie porównawczym lub kalkulacyjnym, ukazujący przychody oraz koszty wg rodzajów. Prezentowane dane w podziale miesięcznym, kwartalnym, rocznym.

 

Bilans

 

Raport w układzie zgodnym ze standardami rachunkowości. Prezentowane dane w podziale miesięcznym, kwartalnym, rocznym.

 

Cash Flow

 

Raport w układzie zgodnym ze standardami rachunkowości. Prezentowane dane w podziale miesięcznym, kwartalnym, rocznym, jak również prognoza Cash flow na okres następny.

 

Raport przychodów

 

Prezentowane dane w podziale miesięcznym, kwartalnym, rocznym. Raport przychodów w podziale na: kontrahentów; rodzaj sprzedawanych usług, towarów i produktów; kontrahentów i rodzaju sprzedawanych usług, towarów i produktów.

 

Raporty kosztów

 

Prezentowane dane w podziale miesięcznym, kwartalnym, rocznym.
Podstawowe wskaźniki:

 • płynności,
 • zadłużenia,
 • rentowności.

 

Raporty rozrachunków

 

Tabela należności i zobowiązań wg:

 • kontrahentów,
 • pracowników,
 • urzędów.

 

W podziale na:

 • terminowe,
 • przeterminowane.

 

"Wiekowanie" należności i zobowiązań wg okresów (0-30; 31-;60; 61-90; 91-180; 181-365; powyżej 365).

 

Raporty sprzedaży

 

Prezentowane dane w podziale dziennym, miesięcznym, kwartalnym, rocznym. Raport wyliczający marże bezpośrednią wartościową oraz procentową.


Raport przychodów w podziale na:

 • kontrahentów,
 • rodzaj sprzedawanych usług, towarów i produktów,
 • kontrahentów i rodzaju sprzedawanych usług, towarów i produktów.

 

Rachunek zysków i strat MPK

 

Raport w układzie porównawczym ukazującym przychody oraz koszty w podziale na ich miejsca powstawania. Prezentowane dane w podziale miesięcznym, kwartalnym, rocznym.

 

Raport wynagrodzeń

 

Raport prezentujący wartości wynagrodzeń poszczególnych pracowników wg elementów wynagrodzeń. Prezentowane dane w podziale miesięcznym, kwartalnym, rocznym.

 

Raport kosztów płac oraz wartości dofinansowań

 

Raport prezentujący koszty płacy (brutto + ZUS Firma) poszczególnych pracowników oraz wartości dofinansowań do ich wynagrodzeń. Prezentowane dane w podziale miesięcznym, kwartalnym, rocznym.

 

Raport przepracowanych godzin na poszczególnych MPK (obiektach, zadaniach)

 

Raport prezentujący ilości przepracowanych godzin przez pracowników na poszczególnych MPK (obiektach, zadaniach). Prezentowane dane w podziale dziennym, miesięcznym, kwartalnym, rocznym.

 

Raport odchyleń przepracowanych godzin na poszczególnych MPK (obiektach, zadaniach) w porównaniu do planu Prezentowane dane w podziale dziennym, miesięcznym, kwartalnym, rocznym.

 

 

Biuro Obsługi Klienta:

ul. Kościuszki 27, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Centrala Katowice:

ul. Ścigały 10, 40-208 Katowice

  Partnerzy:

 

 

Projekt i wykonanie NEW DESERT