Partnerzy merytoryczni


Realizując dla naszych Klientów projekty z wielu różnych dziedzin, blisko współpracujemy z:

 

  • organizacjami branżowymi oraz stowarzyszeniami;
  • bankami i firmami leasingowymi;
  • innymi przedsiębiorstwami będącymi liderami w swoich branżach.

 


Jesteśmy zrzeszeni w:

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstarszą i największą polską organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami.

 

www.skwp.pl

 

ICV jest renomowanym, międzynarodowym stowarzyszeniem supiającym środowisko Ekspertów, praktyków z dziedziny controllingu. Nadrzędnym celem polskiej sekcji ICV jest wskazanie najlepszych rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwach polskich.

 

www.controllerverein.com  

 


 

Nasi Partnerzy:

 

                               

4 Audyt Sp. z o.o. - renomowany Zespół Biegłych Reidentów współpracujących z Equity Investments S.A. - została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3363.
 

4 Audyt to profesjonalny zespół biegłych rewidentów, którzy swoje doświadczenie nabywali w trakcie wieloletniej pracy w branży audytorskiej a także pełniąc funkcje dyrektorów finansowych i kierowników jednostek.


4Audyt posiada bogate doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów prowadzących działalność w różnych formach i reprezentujących różne branże. Swoją wiedzę zdobywali również prowadząc projekty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw – zarówno w sferze ekonomicznej, prawnej, kadrowej i organizacyjnej. Posiadają kompetencje z zakresu wszelkich usług audytorskich - w tym w szczególności upubliczniania spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych i rynku alternatywnym NewConnect.

 

Usługi 4Audyt Sp. z o.o. świadczone są według zasad polskiego prawa bilansowego, jak również według standardów międzynarodowych: MSR/MSSF, US GAAP, HB II.

 

www.4audyt.pl                                

 


  

Benefit Broker Sp. z o.o. jest Partnerem Equity Investments S.A. dostarczającym naszym Klientom rozwiązania z dziedziny ubezpieczeń wraz z rozwiązaniami informatycznymi. Firma szczególną uwagę poświęca dziedzinom wymagającym szczególnej wiedzy merytorycznej, doświadczenia a także umiejętności postępowania z uwagi na specyfikę materii. Do tej grupy zalicza się:

  • gwarancje ubezpieczeniowe dla projektów dofinansowanych z UE,
  • ubezpieczenia kredytu kupieckiego,
  • ubezpieczenia jednostek w żegludze śródlądowej,
  • grupowe ubezpieczenia pracownicze.
     

www.benefit.net.pl

   

 

 

 

 

Biuro Obsługi Klienta:

ul. Kościuszki 27, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Centrala Katowice:

ul. Ścigały 10, 40-208 Katowice

  Partnerzy:

 

 

Projekt i wykonanie NEW DESERT