Branża Grupy Kapitałowe


W naszej firmie stawiamy na innowacyjność nie tylko technologiczną ale również na kreowanie nowych trendów w świadczeniu usług dopasowanych do potrzeb naszych Klientów. Poddaliśmy analizie procesy zachodzące w obsłudze naszych klientów i na bazie tych doświadczeń opracowaliśmy ofertę zróżnicowaną branżowo. To zupełnie nowatorskie podejście do outsourcingu. Dzięki temu możemy lepiej trafić w potrzeby naszych obecnych i potencjalnych Klientów i zaproponować usługi sprofilowane czyli uwzględniające specyficzne wymagania konkretnych sektorów.


Efektywne zarządzanie Grupą Kapitałową w dużej mierze zależy od szybkiego dostępu do rzetelnej informacji finansowej oraz do jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.


W przypadku spółek notowanych na GPW istotne również jest dostosowanie systemów rachunkowości do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR i MSSF).


W przypadku gdy Grupę Kapitałową tworzy wiele spółek, koszty prowadzonej we własnych strukturach księgowości oraz kadr-płac czy controllingu Grupy są znaczącym kosztem a ujednolicenie obiegu informacji i systemów rachunkowych i controllingowych jest dużym wyzwaniem (także ze względu na różnice w stosowanych narzędziach IT w poszczególnych spółkach). Dlatego coraz częściej centralizacja procesów księgowych organizowana jest w formie strategicznego outsourcingu usług.

 

Equity Investments S.A. wspiera swoich Klientów (Grupy Kapitałowe i Spółki Giełdowe) w organizacji centrów księgowości Grupy (Centra Usług Wspólnych) poprzez:

 

  • Wsparcie i nadzór na procesem wdrożenia MSR i MSSF;
  • Doradztwo w organizacji procesów i procedur obiegu dokumentów w Grupie;
  • Integrację systemów księgowych i sprawozdawczych spółek zależnych;
  • Ujednolicenie systemów rachunkowości i sprawozdawczości;
  • Pomoc w wyborze i wdrożeniu optymalnych rozwiązań informatycznych umożliwiających bezpieczne i efektywne przetwarzanie danych księgowych;

 

Dla firm Grup Kapitałowych i Spółek Giełdowych oferujemy kompleksową, branżową usługę:

  • Outsourcingu finansów i księgowości (MSR, MSSF);
  • Outsourcingu kadr i płac;
  • Outsourcingu controllingu i analiz (raporty jednostkowe i skonsolidowane);
  • Doradztwa.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym poznaniem możliwości jakie w ramach usług outsourcingowych możemy zaproponować Grupom Kapitałowym i Spółkom Giełdowym – zapraszamy do kontaktu z naszymi Ekspertami.

 

Biuro Obsługi Klienta:

ul. Kościuszki 27, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Centrala Katowice:

ul. Ścigały 10, 40-208 Katowice

  Partnerzy:

 

 

Projekt i wykonanie NEW DESERT