Audyt i Biegli Rewidenci


 

O Firmie

 

PREMIUM AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu świadczy usługi z zakresu badania sprawozdań finansowych i jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3992.

 

Spółkę tworzy energiczny i profesjonalny zespół biegłych rewidentów, ekonomistów, konsultantów i doradców z zakresu prawa bilansowego, handlowego oraz podatkowego, posiadający wieloletnie doświadczenie nabywane w czołowych polskich firmach audytorskich.

 

PREMIUM AUDYT sp. z o. o. posiada bogata wiedzę i doświadczenie w zakresie wszelkich usług audytorskich, w szczególności w zakresie badania i przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonych zarówno według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości, jak i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej czy Niemieckimi Standardami Rachunkowości. Oferuje również usługi badania planów przekształceń oraz połączeń, a także przeglądy due dilligence.

 

Spółka świadczy również usługi w zakresie doradztwa rachunkowego oraz organizuje szkolenia z zakresu rachunkowości.

 

Więcej szczegółów znajdziemy na stronie: www.premiumaudyt.pl.

 

Kontakt: biuro@premiumaudyt.pl

 

 

Kontakt

 

www.premiumaudyt.pl

 

Zadaj pytanie Ekspertowi: doradztwo@eisa.net.pl

 

 

 

 

Biuro Obsługi Klienta:

ul. Kościuszki 27, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Centrala Katowice:

ul. Ścigały 10, 40-208 Katowice

  Partnerzy:

 

 

Projekt i wykonanie NEW DESERT