Kancelarie prawne


 

O Firmie

 

Celem działania kancelarii jest wykorzystanie wieloletniego doświadczenia zawodowego jej wspólników dla zapewnienia najwyższego poziomu świadczonych usług prawnych, których celem jest optymalizacja podejmowanych przez klientów kancelarii decyzji biznesowych i organizacyjnych.

Bazą świadczonych usług jest nie tylko profesjonalna wiedza prawnicza ale też doświadczenie partnerów, zdobywane zarówno w działalności publicznej, aktywności gospodarczej , pracy w charakterze członków organów wykonawczych i nadzorczych przedsiębiorstw , jak i w działalności krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych. Szeroki zakres zdobytego w ten sposób doświadczenia pozwala na zindywidualizowane podejście do problemów prawnych klientów kancelarii oraz daje gwarancje , iż doradztwo prawne oparte jest zawsze na analizie tak krótkoterminowych jak i strategicznych celów działania osób i podmiotów będących klientami kancelarii.

Poza świadczeniem stałej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców, podmiotów społecznych i organizacji non-profit , partnerzy Kancelarii uczestniczyli i uczestniczą w pracach nad projektami krajowymi i międzynarodowymi, wymagającymi specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin prawa, w tym także w projektach o charakterze absolutnie innowacyjnym i prekursorskim na polskim rynku.

 

Zakres usług obejmuje:

 • prawo spółek, fuzje i przejęcia
 • krajowy i międzynarodowy obrót handlowy
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo jednostek samorządu terytorialnego
 • prawo gospodarki i obrotu nieruchomościami, inwestycje infrastrukturalne
 • prawo Unii Europejskiej
 • ubezpieczenia
 • postępowanie sądowe i administracyjne
 • doradztwo podatkowe
 • prawo pracy
 • stowarzyszenia, fundacje, organizacje non-profit, kościoły i związki wyznaniowe
 • prawo sportowe
   

Kontakt

 

www.vesterlex.com

 

Zadaj pytanie Ekspertowi: doradztwo@eisa.net.pl 

 

 

O Firmie

 

Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy. Radcowie Prawni.- renomowany zespół prawników specjalizujących się w rynkach kapitałowych (głownie emisje akcji i obligacji, fuzje i przejęcia, obsługa prawna procesów inwestycyjnych), prawie korporacyjnym, restrukturyzacji oraz prawie własności intelektualnej, prawie internetu i nowych mediów. Do stałego grona konsultantów Kancelarii należą doradcy podatkowi, biegli rewidenci i rzecznicy patentowi posiadający wieloletnią praktykę zdobytą w renomowanych firmach doradczych i audytorskich oraz międzynarodowych koncernach.

 

Kontakt

 

www.ck-legal.pl

 

 

O Firmie

 

Ryszard Stolarz Kancelaria Radcy Prawnego - kancelaria obsługująca przede wszystkim przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe i wydobywcze, spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia i instytucje kultury. Kancelaria współpracuje z prawnikami z Krakowa, Rudy Śląskiej, Katowic, Dąbrowy Górniczej i Tychów dzięki czemu z łatwością obsługuje Klientów zarówno z obszaru Małopolski jak i Śląska. Kancelaria świadczy usługi prawne skierowane głównie do klientów biznesowych. Posiada również nowoczesną Platformę Internetowych Usług Prawniczych LEXMARKET, gdzie oferowane są usługi w różnorodnych pakietach z opłatą abonamentową.

 

Kontakt

 

www.kancelariars.pl

 

 

 

Biuro Obsługi Klienta:

ul. Kościuszki 27, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Centrala Katowice:

ul. Ścigały 10, 40-208 Katowice

  Partnerzy:

 

 

Projekt i wykonanie NEW DESERT