Krakowski Park Technologiczny


„Sieć Inwestorów KPT jako platforma wspierania inwestycji w MSP”

 

Projekt „Sieć Inwestorów KPT jako platforma wspierania inwestycji w MSP” realizowany przez Krakowski Park Technologiczny stanowi odpowiedź na potrzeby kapitałowe innowacyjnych przedsiębiorców z sektora MSP poszukujących środków na rozwój swoich pomysłów i przedsięwzięć.

 

Celem projektu jest utworzenie platformy współpracy pomiędzy inwestorami i innowacyjnymi przedsiębiorcami, co umożliwi kojarzenie najlepszych projektów start-up oraz innowacyjnych MSP z inwestorami kapitałowymi i instytucjami finansowymi. Stworzy również okazję do prezentacji potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron.

 

Przedsięwzięcie skierowane jest do dwóch grup docelowych:
1) Inwestorów polskich i zagranicznych - świadomych swoich możliwości inwestycyjnych biznesmenów i instytucji finansowych, które chcą inwestować w innowacyjne rozwiązania, a przy tym nie boją się podjąć ryzyka.
2) Pomysłodawców - osób lub firm dysponujących innowacyjnymi projektami, które można skomercjalizować.

Przedsięwzięcie swym zakresem obejmuje szereg przedsięwzięć zorientowanych na wszystkich uczestników rynku inwestycji kapitałowych, a w śród nich:
Internetowa platforma współpracy gromadząca w jednym miejscu przedsiębiorców oraz inwestorów, którzy poprzez założenie profilu otrzymują szanse zaprezentowania zarówno swoich ofert, jak i oczekiwań. Internetowa platforma dostępna jest pod adresem: www.siecinwestorowkpt.pl

  • 3 dwudniowe szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu pozyskiwania kapitału zewnętrznego, w tym przebiegu typowego procesu inwestycyjnego, treningu umiejętności prezentacji projektu potencjalnym inwestorom oraz źródeł pozyskiwania kapitału na rozwój innowacyjnego przedsięwzięcia (najbliższa giełda szkolenia będą miały miejsce w maju 2010 r. – dokładny termin zostanie podany na stronie www.siecinwestorowkpt.pl),
  • 3 giełdy start-upów umożliwiające innowacyjnym przedsiębiorcom na zaprezentowanie się przed grupą potencjalnych inwestorów (najbliższa giełda start-upów będzie miała miejsce w maju 2010 r. – dokładny termin zostanie podany na stronie www.siecinwestorowkpt.pl),
  • 3 fora inwestycyjne umożliwiające przedstawienie innowacyjnym przedsiębiorcom ofert funduszy Seed Capital/VC/PE (najbliższa forum inwestycyjne będzie miało miejsce w czerwcu 2010 r. – dokładny termin zostanie podany na stronie www.siecinwestorowkpt.pl).
     

 

Kontakt

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 41L
31-864 Kraków
NIP: 675-11-57-834
T: +48126401952
F: +48126401945
M: dbembenek@sse.krakow.pl
 

 

Biuro Obsługi Klienta:

ul. Kościuszki 27, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Centrala Katowice:

ul. Ścigały 10, 40-208 Katowice

  Partnerzy:

 

 

Projekt i wykonanie NEW DESERT