Doradztwo organizacyjne


Nasze działania mają na celu zdiagnozowanie obecnego poziomu i sposobów organizacji pracy w firmie pod kątem efektywności rynkowej, zbadanie relacji pomiędzy działami, przepływu informacji i dokumentów, poziomu motywacji, jak również zdiagnozowanie efektywności i wpływu funkcjonowania systemów i sposobów zarządzania personelem w firmie (struktury, płace, zakresy kompetencji i zadań).

 

Nasze działania umożliwiają identyfikację problemów organizacyjnych na poziomie działów, komórek oraz całej firmy, a co za tym idzie, dają możliwość precyzyjnego i ekonomicznego planowania dalszych działań naprawczych.

 

Na życzenie klienta sporządzamy raport wraz z wnioskami i sugestiami, co do kierunków potrzebnych zmian w zakresie: obszarów i kierunków działania poszczególnych komórek/stanowisk/działów, organizacji pracy (obieg informacji, spotkania, dokumenty, procedury, systemy kontroli, poziomy kompetencji, zależności służbowe), struktura organizacyjnej (zatrudnienie, sposoby wynagradzania, opisy stanowisk, struktury formalne i nieformalne).

 

 

Biuro Obsługi Klienta:

ul. Kościuszki 27, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Centrala Katowice:

ul. Ścigały 10, 40-208 Katowice

  Partnerzy:

 

 

Projekt i wykonanie NEW DESERT