Windykacja należności


Wykonywana przez nas usługa miękkiej windykacji (pre-windykacji) pozwala uprościć procedury odzyskiwania należności i uniknąć drogi sądowej. Wpływa na poprawę sytuacji finansowej firmy oraz zwiększa jej płynność finansową.

 

Metoda ta polega przede wszystkim na mobilizowaniu płatników do regularnego i terminowego wywiązywania się ze zobowiązań. Dłużnika można zmobilizować poprzez uświadomienie mu problemów i trudności przy transakcjach z innymi kontrahentami, na jakie może się narazić w przypadku zadłużenia.

 

Skuteczność „miękkiej windykacji” wynosi nawet do 70 %. Głównymi narzędziami wykorzystywanymi przy miękkiej windykacji są formularze wezwania do zapłaty oraz ostrzeżenia o wpisie do ewidencji dłużników.

 

W przypadku nieskuteczności miękkiej windykacji pomagamy naszym klientom na kolejnych etapach odzyskiwania należności poprzez organizowanie zaplecza w postaci pomocy prawnej.
 

Biuro Obsługi Klienta:

ul. Kościuszki 27, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Centrala Katowice:

ul. Ścigały 10, 40-208 Katowice

  Partnerzy:

 

 

Projekt i wykonanie NEW DESERT